2012 წლის 10 ოქტომბრის სამეცნიერო კაფეს ვიდეო ჩანაწერი

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში 2012 წლის 10 ოქტომბერს ჩატარდა სამეცნიერო კაფე და იგი მიეძღვნა კავკასიის უძველესი ადამიანის კვების რაციონს. საღამოს სპიკერი გახლდათ მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი ელისო ყვავაძე. იხილეთ ამ ღონისძიების ვიდეო ჩანაწერი: პიველი ნაწილი მეორე ნაწილი მესამე ნაწილი მეოთხე ნაწილი Advertisements