2012 წლის 10 ოქტომბრის სამეცნიერო კაფეს ვიდეო ჩანაწერი

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში 2012 წლის 10 ოქტომბერს ჩატარდა სამეცნიერო კაფე და იგი მიეძღვნა კავკასიის უძველესი ადამიანის კვების რაციონს. საღამოს სპიკერი გახლდათ მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი ელისო ყვავაძე. იხილეთ ამ ღონისძიების ვიდეო ჩანაწერი:
პიველი ნაწილი
მეორე ნაწილი

მესამე ნაწილი

მეოთხე ნაწილი

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s