საქართველოს ეროვნული მუზემის სამეცნიერო კაფეს შესახებ About Science Cafe at Georgian National Museum

სამეცნიერო კაფე ფუნქიონირებს საქართველოს ეროვნული მუზემის კაფე „მუზეუმის“ ტერიტორიაზე.

სამეცნიერო კაფეში მოწვეული მეცნიერები თვეში ერთხელ შემეცნებით–პოპულარულ დონეზე მსჯელობენ სამეცნიერო თემებზე, რომლებიც საინტერესოა როგორც მოსახლეობის ფართო წრეებისათვის ასევე მკვლევარებისათვის.

სამეცნიერო კაფეში დამსწრე საზოგადოებას საშუალება ეძლევა უშუალო და თავისუფალ ატმოსფეროში კითხვა–პასუხის სესიაზე აქტიურად ჩაერთოს თემის გარშემო მსჯელობაში.

სამეცნიერო კაფეს საქმიანობა ჯდება მუზეუმის მისიაში: მიაწოდოს სამეცნიერო ინფორმაცია საზოგადოებას სხვადასხვა ფორმატში: გამოფენის, ლექცია–სემინარების და საჯარო განხილვების სახით. ასევე ის გამოხატავს მუზეუმის პოლიტიკას გახდეს მეტად ღია და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

მეცნიერება ნაწილია ჩვენი ყოველდღიურობისა და სამეცნიერო კაფე ხელს შეუწყობს საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ამაღლებას და ადამიანების მიერ სამყაროს და რეალობის უკეთ აღქმას. ასევე დაეხმარება ახალგაზრდებს დაინტერესდნენ მეცნიერების სხვადასხვა სფეროთი და აირჩიონ სამეცნერო კარიერა. 21–ე საუკუნის ადამიანი მეცნიერულ ტექნიკური პროგრესის შედეგების მომხმარებლის გარდა გათვითცნობიერებული ადამიანიც უნდა იყოს, რომელიც ზოგადად მაინც ერკვევა ადამიანის ინტელექტუალური აქტივობის სხვადასხვა სფეროში უკვე მომხდარ და აწ მიმდინარე ძვრებში.

აქედან გამომდინარე სამეცნიერო კაფეს სტუმრებს შორის უნდა იყვნენ როგორც მოსწავლე ახალგაზრდები, ასევე სტუდენტები და ზოგადად დაინტერესებული მოქალაქეები.

Science Cafe functions on the area of cafe “Museum” located in the building of Georgian National Museum.

Once a month Visiting scientists give lectures on cognitive – popular level, discussing the scientific issues that are interesting for the broad community as well as of researchers.

Café offers a relaxed atmosphere to the audience which has an opportunity to engage actively in discussions around the topic in question – answer session.

Science Café’s activities fit well with the museum’s mission: to provide scientific information to the public in different formats: exhibitions, lecture- seminars, public discussions. It also reflects the museum’s policy to become more open by making information more accessible to the public.

Science and Research is part of our everyday life and science café shall elevate awareness and understanding of public and people’s perception of reality and the world. It will help young people to become interested in different fields of science and choose scientific career. 21st century people shall be generally knowledgeable about the various fields of human intellectual activity, which is more than to be mere consumer of the results of scientific technical progress.

Hence, among the guests of science cafe must be young people, as well as students and generally curious citizens.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s